رئیس بانک مرکزی انگلیس: ما به یک واحد پولی جایگزین دلار نیاز داریم

مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس با اشاره به نقش بی‌ثبات کننده دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی گفته است که بانک‌های مرکزی نیاز به همراهی با یکدیگر برای ایجاد واحد پولی جایگزین دلار دارند.

 

❇️ مارک کارنی رئیس بانک مرکزی انگلیس با اشاره به نقش بی‌ثبات کننده دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی گفته است که بانک‌های مرکزی نیاز به همراهی با یکدیگر برای ایجاد واحد پولی جایگزین دلار دارند.

❇️ وی بهترین راه رهایی از دلار آمریکا را یک سیستم مالی چندقطبی متنوع دانست که توسط تکنولوژی ایجاد شده باشد. وی اضافه می‌کند که بعضی شرکت‌ها ارزهای دیجیتال را پیشنهاد داده‌اند اما این ارزها نیز چالش‌های خاص خود را دارند.

منبع

(https://uk.reuters.com/article/uk-usa-fed-jacksonhole-carney-idUKKCN1VD28H?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_content=5d60552757819f000169112a&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter)

ارسال دیدگاه