پیشنهاد رئیس‌جمهور فرانسه؛ فروش نفت در قبال بازگشت به تعهدات ذیل برجام

جزئیات جدیدی از پیشنهادات فرانسه به ایران و آمریکا جهت آغاز مجدد مذاکرات منتشر شده است. به گفته یک مقام فرانسوی امانوئل ماکرون در دیدار خود با دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 پیشنهاد داده است در ازای اعمال مجدد تعهدات برجامی توسط ایران و شروع مجدد مذاکرات، به ایران امکان فروش نفت برای مدت زمانی محدود داده شود.

 

❇️ جزئیات جدیدی از پیشنهادات فرانسه به ایران و آمریکا جهت آغاز مجدد مذاکرات منتشر شده است. به گفته یک مقام فرانسوی امانوئل ماکرون در دیدار خود با دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس گروه 7 پیشنهاد داده است در ازای اعمال مجدد تعهدات برجامی توسط ایران و شروع مجدد مذاکرات، به ایران امکان فروش نفت برای مدت زمانی محدود داده شود.

❇️ این مقام فرانسوی همچنین گفته است طبق این پیشنهاد مذاکرات آتی مذاکراتی ساختارمند در مورد موشک‌ها، مسائل منطقه‌ای و سرنوشت برجام پس از سال 2025 خواهد بود.

❇️ ماکرون پیش از آغاز اجلاس گروه هفت مذاکراتی نیز با محمدجواد ظریف داشته است.

منبع

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-24/trump-unlikely-to-bite-on-macron-s-plan-to-end-iran-standoff)

ارسال دیدگاه