قرار گرفتن بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها را در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران قرار داد. در این بیانیه آمده که با توجه به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و به ویژه مدیر اجرایی آن مارک دوبوویتس آگاهانه اقداماتی در راستای تشدید اثرات این تروریسم اقتصادی ضد ایران به عمل آورده‌اند.

 

❇️ وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها را در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران قرار داد. در این بیانیه آمده که با توجه به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و به ویژه مدیر اجرایی آن مارک دوبوویتس آگاهانه اقداماتی در راستای تشدید اثرات این تروریسم اقتصادی ضد ایران به عمل آورده‌اند.

❇️ گفتنی است بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها اندیشکده‌ نئومحافظه‌کار نزدیک به دولت ترامپ است که مواضع سرسختانه‌ای در طرفداری از رژیم صهیونیستی و علیه ایران دارد. برخی همکاران این اندیشکده مانند ریچارد گلدبرگ رابطه نزدیکی با ارکان سیاست‌گذاری دولت فعلی آمریکا داشته و به این دولت در حوزۀ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مشورت می‌دهند. این اندیشکده در مقالات متعدد دولت آمریکا را به تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دعوت کرده است.

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه