تشدید شکاف‌های سیاسی در بریتانیا بر سر برگزیت

«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر: هر کاری که برای توقف برگزیت بدون توافق بانکدارها لازم باشد را انجام خواهم داد.

❇️ «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر: هر کاری که برای توقف برگزیت بدون توافق بانکدارها لازم باشد را انجام خواهم داد.

❇️ بوریس جانسون، نخست‌وزیر وعده داده است که تا نهم آبان ماه بریتانیا را با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.

❇️ مخالفان معتقدند خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا و بدون مشخص شدن چارچوب روابط آتی بریتانیا با اتحادیه، موجب بروز مشکلات اساسی ازجمله اقتصادی و سیاسی خواهد شد.

ارسال دیدگاه