نخست‌وزیر بریتانیا از ملکه خواست پارلمان را تعلیق کند

بوریس جانسون در ادامه تلاش‌هایش جهت مهیا کردن شرایط برگزیت بدون توافق، از ملکه خواسته در ماه سپتامبر پارلمان را به حالت تعلیق دربیاورد. در روزهای اخیر احزاب مخالف دولت تلاش‌هایی را برای ممانعت از برگزیت بدون توافق آغاز کرده بودند.

 

❇️ بوریس جانسون در ادامه تلاش‌هایش جهت مهیا کردن شرایط برگزیت بدون توافق، از ملکه خواسته در ماه سپتامبر پارلمان را به حالت تعلیق دربیاورد. در روزهای اخیر احزاب مخالف دولت تلاش‌هایی را برای ممانعت از برگزیت بدون توافق آغاز کرده بودند.

❇️ جانسون گفته سخنرانی ملکه بعد از تعلیق پارلمان 14 اکتبر برگزار خواهد شد. برگزیت با یا بدون توافق با اتحادیه اروپا در تاریخ 31 اکتبر اتفاق خواهد

منبع

(https://www.bbc.com/news/uk-politics-49493632)

ارسال دیدگاه