افزایش اختلافات در بریتانیا بر سر برگزیت بدون توافق

«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگز بریتانیا و از مخالفان برگزیت، اقدام بوریس جانسون نخست وزیر این کشور برای تعطیلی چند هفته ای پارلمان این کشور را تلاش برای خارج شدن از اتحادیه اروپا بدون توافق می داند.

❇️ «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگز بریتانیا و از مخالفان برگزیت، اقدام بوریس جانسون نخست وزیر این کشور برای تعطیلی چند هفته ای پارلمان این کشور را تلاش برای خارج شدن از اتحادیه اروپا بدون توافق می داند.

❇️ اخیرا ملکه با پیشنهاد نخست وزیر مبنی بر تعطیلی چنند هفته ای پارلمان موافقت کرده است.

ارسال دیدگاه