احتمال زیاد آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی توسط ایران

حسن روحانی رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت احتمال رسیدن به توافق با کشورهای اروپایی طی یک یا دو روز آینده را بعید است.

 

❇️ حسن روحانی رئیس جمهور امروز در جلسه هیئت دولت احتمال رسیدن به توافق با کشورهای اروپایی طی یک یا دو روز آینده را بعید است.

❇️ وی افزود اروپا مهلت دو ماهه دیگری جهت عمل به تعهداتش خواهد داشت.

❇️ با این شرایط ایران به سمت اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ایِ ذکرشده در برجام خواهد رفت.

(https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-rouhani/iran-and-europe-unlikely-to-agree-on-nuclear-pact-in-next-few-days-rouhani-idUSKCN1VP0MK)

ارسال دیدگاه