تحریم نهادهای هوافضای ایران توسط آمریکا

آمریکا سازمان فضایی ایران و دو پژوهشکده در حوزه هوافضا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. دو پژوهشکده مورد اشاره، پژوهشگاه هوافضای ایران و مرکز تحقیقات هوافضای ایران هستند.

 

❇️ آمریکا سازمان فضایی ایران و دو پژوهشکده در حوزه هوافضا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. دو پژوهشکده مورد اشاره، پژوهشگاه هوافضای ایران و مرکز تحقیقات هوافضای ایران هستند.

❇️ آمریکا مدعی است برنامه پرتاب ماهواره ایران پوششی جهت پیشبرد برنامه موشک‌های بالستیک است.

منبع

(https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-sanctions/u-s-imposes-sanctions-on-iran-space-agencies-idUSKCN1VO2ED)

ارسال دیدگاه