آمریکا از دخالت عمیق در رقابت‌های منطقه‌ای سودی نمی‌برد

کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی در رشته توئیتی به انتقاد از جنگ عربستان علیه یمن پرداخته و می نویسد: «در گذر زمان حوثی‌ها به کمک های ایران بیش از گذشته تمایل پیدا کردند. ایران دستوری در این زمینه نداشته و روابط خود با حوثی ها را کنترل کرده است اما هر چه جنگ یمن ادامه پیدا کرده تأثیر آنها افزایش یافته است»

سناتور آمریکایی: آمریکا از دخالت عمیق در رقابت‌های منطقه‌ای سودی نمی‌برد

❇️ کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی در رشته توئیتی به انتقاد از جنگ عربستان علیه یمن پرداخته و می نویسد: «در گذر زمان حوثی‌ها به کمک های ایران بیش از گذشته تمایل پیدا کردند. ایران دستوری در این زمینه نداشته و روابط خود با حوثی ها را کنترل کرده است اما هر چه جنگ یمن ادامه پیدا کرده تأثیر آنها افزایش یافته است»

❇️ مورفی اضافه می‌کند:«سعودی‌ها بذر این آشوب را افشاندند. آنها حوثی ها را در دهه 80 و حین جنگ های پس از سال 2000 به حاشیه راندند»

❇️ «اهمیتی ندارد که حملات پهپادی اخیر از کجا صورت گرفته است هیچ برتری کوتاه یا بلندمدتی برای ارتش آمریکا با دخالت عمیق تر در رقابت های منطقه‌ای وجود ندارد »

کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه