تمدید ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان

به گزارش روئیترز شورای امنیت علی رغم مخالفت اولیه چین، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان را تمدید کرد.

 

❇️ به گزارش روئیترز شورای امنیت علی رغم مخالفت اولیه چین، ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان را تمدید کرد.

❇️ چین اصرار داشت که مانند قطعنامه های قبل در رابطه با افغانستان از پروژه کمربند – جاده نام برده و استقبال شود.

❇️ علی رغم اصرار چین، برخی اعضای شورای امنیت از جمله ایالات متحده به صراحت اعلام کردند که دیگر حاضر نیستند چنین ادبیاتی را در قالب قطعنامه شورای امنیت بپذیرند.

❇️ در نهایت چین موافقت کرد که به قطعنامه جدید که هیچ اشاره ای به پروژه کمربند – جاده نکرده است رای مثبت دهد.

منبع

(https://www.reuters.com/article/us-usa-china-afghanistan/u-n-security-council-overcomes-chinese-veto-threat-to-renew-afghanistan-mission-idUSKBN1W21VH)

ارسال دیدگاه