در جدال ژئوپلتیک میان چین و آمریکا، چین از سیاست انزوای ایران پیروی نمی‌کند

نشریه آمریکایی فارن پالیسی در مقاله‌ای به روابط ایران و چین در سالهای اخیر پرداخته و تأثیر سیاست‌های آمریکا را بر این روابط و فراز و نشیب‌هایش بررسی کرده است.

 

❇️ نشریه آمریکایی فارن پالیسی در مقاله‌ای به روابط ایران و چین در سالهای اخیر پرداخته و تأثیر سیاست‌های آمریکا را بر این روابط و فراز و نشیب‌هایش بررسی کرده است.

 

❇️ این مقاله مطرح می‌کند که چین در قرن بیست‌و‌یکم به مهم‌ترین شریک تجاری و بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شده است. این روابط گسترده را می‌توان در چارچوب توازن استراتژیک چین و آمریکا مشاهده کرد.

 

❇️ نویسنده همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که چین اغلب به خاورمیانه به عنوان بازاری جهت صادرات کالاهای خود می‌نگرد تا یک شریک سیاسی استراتژیک و این کشور تمایلی به درگیری با آمریکا در موضوعات مرتبط با خاورمیانه ندارد.

منبع

 (https://foreignpolicy.com/2019/09/05/chinas-great-game-in-iran/)

ارسال دیدگاه