آخرین نتایج انتخابات کنست رژیم صهیونیستی؛ تساوی دو بلوک راست و چپ

طبق شمارش 95 درصد آرا انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، حزب آبی‌و‌سفید 33 کرسی و حزب لیکود 32 کرسی را به دست آورده‌اند.

 

❇️ طبق شمارش 95 درصد آرا انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، حزب آبی‌و‌سفید 33 کرسی و حزب لیکود 32 کرسی را به دست آورده‌اند.

❇️ بدون احتساب 8 کرسی کسب شده حزب «اسرائیل خانه ما»، دو بلوک راست میانه و چپ میانه هر یک 56 کرسی را کسب کرده‌اند و برای رسیدن به حد نصاب 61 کرسی جهت تشکیل کابینه فاصله دارند.

❇️ حزب اسرائیل خانه ما تا به این لحظه موضع خود برای ائتلاف با هر یک از بلوک ها را اعلام نکرده است.

منبع

(https://www.jpost.com/Israel-Elections/Israel-elections-results-based-on-counted-ballots-12-am-602045)

ارسال دیدگاه