شکاف در حزب کارگر بریتانیا بر سر استراتژی این حزب در قبال برگزیت

حزب کارگر بریتانیا امروز جهت یافتن استراتژی مناسب بر سر برگزیت رأی‌گیری خواهد کرد. این رأی‌گیری در کنفرانس سالانه حزب که در حال برگزاری است اتفاق خواهد افتاد. 

 
❇️ حزب کارگر بریتانیا امروز جهت یافتن استراتژی مناسب بر سر برگزیت رأی‌گیری خواهد کرد. این رأی‌گیری در کنفرانس سالانه حزب که در حال برگزاری است اتفاق خواهد افتاد. 
 
❇️ در این رأی‌گیری اعضای حزب میان دو گزینه تصمیم‌گیری خواهند کرد. یک گزینه موضعی «خنثی» در قبال برگزیت تا انتخابات بعدی پارلمانی است و گزینه دیگر موضع «ماندن» در اتحادیه اروپا است. 
 
 
❇️ جرمی کوربین رهبر حزب اخیراً اعلام کرده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با توافقی معتبر بهترین گزینه برای این کشور است. از سوی دیگر بخشی از حزب کارگر به رهبری تام واتسون معاون حزب بر ماندن در اتحادیه اروپا به هر نحو، تأکید دارند. 
منبع
 
 (https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-labour/british-labour-leader-corbyn-faces-showdown-with-party-members-over-brexit-idUSKBN1W80J5)

ارسال دیدگاه