فارن افرز: واشنگتن باید از تمام ابزارهای خود جهت پاسخ به ایران استفاده کند

نشریه فارن افرز در مقاله‌ای با متهم کردن ایران به حمله به تأسیسات نفتی عربستان نوشته است که این حملات نه تنها تهدیدی برای تأمین نفت جهان است بلکه این را نشان می‌دهد که ایران در حال آزمودن دولت دونالد ترامپ است.

 فارن افرز: واشنگتن باید از تمام ابزارهای خود جهت پاسخ به ایران استفاده کند
 
 ❇️ نشریه فارن افرز در مقاله‌ای با متهم کردن ایران به حمله به تأسیسات نفتی عربستان نوشته است که این حملات نه تنها تهدیدی برای تأمین نفت جهان است بلکه این را نشان می‌دهد که ایران در حال آزمودن دولت دونالد ترامپ است.
 
❇️ در بخشی از این مقاله آمده است: «مشکل، نبود استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران است. در موضوع ایران این دولت تنها از یک ابزار استفاده می‌کند: فشار اقتصادی. اما فشار اقتصادی یک وسیله است نه یک هدف. اگر هدف تغییر رفتار ایران باشد دولت باید تمام ابزارهای کشورداری را به کار گیرد- دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، سایبری، نظامی، اطلاعاتی و تبلیغ عمومی. ایران به لحاظ سیاسی باید منزوی شود، از لحاظ بین‌المللی باید موضع دفاعی بگیرد، در معرض فشار دسته‌جمعی نه فقط فشار آمریکا قرار گیرد. ایران باید بابت اقداماتش معرفی شده و شرمسار و رسوا شود.»
 
❇️ به نظر می‌رسد نویسنده دولت ترامپ را به بی‌عملی در قبال ایران متهم می‌کند و این دولت را به اعمال فشار حداکثری در تمام زمینه‌ها نه تنها اقتصادی فرا می‌خواند.
منبع
(https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2019-09-24/iran-testing-trump-administration?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_content=20190924&utm_campaign=FA%20Today%20092419%20Iran%20Is%20Testing%20Trump%2C%20The%20Arctic%20Spring%2C%20A%20Good%20Democracy%20Is%20Hard%20to%20Find&utm_term=FA%20Today%20-%20112017)

ارسال دیدگاه