نخستین گزارش سازمان ملل در مورد اقتصاد دیجیتال

سازمان ملل نخستین گزارش خود در مورد اقتصاد دیجیتال را منتشر کرده و در این گزارش چین و آمریکا را خلق کننده بیشترین ثروت در اقتصاد دیجیتال معرفی کرده است.

 

 

❇️ سازمان ملل نخستین گزارش خود در مورد اقتصاد دیجیتال را منتشر کرده و در این گزارش چین و آمریکا را خلق کننده بیشترین ثروت در اقتصاد دیجیتال معرفی کرده است.

 

❇️ این گزارش مطرح می‌کند که جغرافیای اقتصاد دیجیتال بازتاب دهنده شکاف سنتی شمال-جنوب نیست بلکه کشورهای پیشتاز این حوزه یک کشور توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه هستند؛ آمریکا و چین.

 

❇️ طبق این گزارش 90 درصد ارزش سرمایه 70 شرکت بزرگ دنیای دیجیتال متعلق به دو کشور چین و آمریکا است.

منبع

 (https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2466)

 

ارسال دیدگاه