انتشار قواعد مورد توافقِ روند کمیته قانون اساسی سوریه توسط سازمان ملل

گیر پدرسن فرستاده سازمان ملل در امور سوریه از انتشار «اصطلاحات منبع و قواعد اصلی روند» کمیتۀ قانون اساسی سوریه خبر داد. طبق اعلام سازمان ملل این کمیته «تحت رهبری و مالکیت سوریه، معتبر، متوازن و فراگیر» خواهد بود.

 
 
❇️ گیر پدرسن فرستاده سازمان ملل در امور سوریه از انتشار «اصطلاحات منبع و قواعد اصلی روند» کمیتۀ قانون اساسی سوریه خبر داد. طبق اعلام سازمان ملل این کمیته «تحت رهبری و مالکیت سوریه، معتبر، متوازن و فراگیر» خواهد بود.
 
❇️ این اصطلاحات و قواعد، مورد موافقت دولت سوریه و کمیسیون مذاکرات سوریه تحت حمایت سازمان ملل قرار گرفته است. 
 
❇️ قرار است امروز فرستاده سازمان ملل دربارۀ توافق انجام‌شده و مسیر پیش‌روی فرایند سیاسی نشست مطبوعاتی برگزار کند. همچنین اسامی 150 عضو کمیتۀ قانون اساسی سوریه نیز به زودی اعلام خواهد شد.
 
پیوند گزارش سازمان ملل
 
 
 
https://undocs.org/en/S/2019/775

ارسال دیدگاه