پروژه چین جهانی؛ ارزیابی نقش رو به افزایش چین در جهان

با توجه به اینکه نقش چین در معادلات جهانی روز به روز در حال افزایش بوده و هیچ منطقه‌ای نیست که از سیاست‌ها و راهبردهای چین تأثیر نپذیرد، بررسی برنامه‌های کلان این کشور بیش‌ازپیش موردتوجه محافل آمریکایی قرار گرفته است.

 
 
❇️ با توجه به اینکه نقش چین در معادلات جهانی روز به روز در حال افزایش بوده و هیچ منطقه‌ای نیست که از سیاست‌ها و راهبردهای چین تأثیر نپذیرد، بررسی برنامه‌های کلان این کشور بیش‌ازپیش موردتوجه محافل آمریکایی قرار گرفته است.
 
❇️ در این چارچوب اندیشکده آمریکایی  بروکینگز پروژه‌ای دوساله تحت عنوان «پروژه چین جهانی؛ ارزیابی نقش رو به افزایش چین در جهان» را با هدف ارتقای کیفی سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با چین، تعریف کرده است.
منبع
(https://www.brookings.edu/interactives/global-china/?utm_campaign=Foreign%20Policy&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=77459431)

ارسال دیدگاه