حمله تظاهرکنندگان هنگ‌کنگی به مراکز اقتصادی وابسته به چین

معترضان هنگ‌کنگی در ادامۀ تظاهرات خیابانی خود در جهت استقلال بیشتر سیاسی-اقتصادی از چین به برخی مراکز تجاری وابسته به چین و بانک‌های چینی حمله و خساراتی وارد کردند.

 
❇️ معترضان هنگ‌کنگی در ادامۀ تظاهرات خیابانی خود در جهت استقلال بیشتر سیاسی-اقتصادی از چین به برخی مراکز تجاری وابسته به چین و بانک‌های چینی حمله و خساراتی وارد کردند. همچنین آنها شعارهای ضد پکن بر روی دیوارها و دستگاه‌های این مراکز نوشتند.
منبع
 
 (https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-cleanup/in-hong-kong-protesters-target-mainland-and-pro-beijing-businesses-idUSKBN1WH055)

ارسال دیدگاه