ناکامی آمریکا در برانداختن دولت قانونی ونزوئلا

دولت آمریکا در سال گذشته تلاش وسیعی برای ساقط کردن دولت ونزوئلا انجام داد. اما این تلاش دولت آمریکا قرین با موفقیت نبود. از سوی دیگر، از اواسط دهه اول قرن میلادی حاضر و به‌خصوص پس از وقوع بحران اقتصادی سال 2008 در آمریکا، قدرت‌های جدیدی نظیر روسیه، هند و چین در محیط بین‌المللی پدیده آمده‌اند که در ابعاد مختلف در حال به چالش کشیدن دولت آمریکا هستند. 

ناکامی آمریکا در برانداختن دولت قانونی ونزوئلا
 
📝#تحلیل_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین
 
 
🔸دولت آمریکا در سال گذشته تلاش وسیعی برای ساقط کردن دولت ونزوئلا انجام داد. اما این تلاش دولت آمریکا قرین با موفقیت نبود. از سوی دیگر، از اواسط دهه اول قرن میلادی حاضر و به‌خصوص پس از وقوع بحران اقتصادی سال 2008 در آمریکا، قدرت‌های جدیدی نظیر روسیه، هند و چین در محیط بین‌المللی پدیده آمده‌اند که در ابعاد مختلف در حال به چالش کشیدن دولت آمریکا هستند. 
 
🔸در دهه‌های گذشته دولت آمریکا در منطقه آمریکای جنوبی فعال مایشاء محسوب می‌شد و هرگاه که اراده می‌کرد، به‌وسیله انجام یک کودتا در کشورهای این منطقه، دولت مدنظر خود را به قدرت می‌رساند. ازجمله این کودتاها می‌توان به کودتای ژنرال پیونشه در سال 1973 علیه سالوادور آلنده رئیس‌جمهور قانونی این کشور اشاره کرد. همچنین انجام کودتا و به قدرت رسیدن خورخه ویدلا در سال 1976 در کشور آرژانتین از همین منظر ارزیابی می‌شود. 
 
🔸اما امروزه آمریکا حتی قادر نیست با طراحی یک انقلاب رنگین از جنس انقلاب‌هایی که در کشورهای شوروی سابق انجام داد، دولت مخالف خود را در حیات خلوت خود ساقط نماید. نکته‌ای که در این زمینه لازم به ذکر آن می‌باشد، این است که به ‌موازات کاهش توان آمریکا در محیط بین‌المللی، این کشور در دخالت در امور کشورهای دیگر هم با کاهش قدرت مواجه شده است.
 
  🔸بر این اساس دولت آمریکا سال گذشته در چندین نوبت تلاش کرد تا دولت قانونی ونزوئلا را به ‌وسیله انجام یک ‌شبه انقلاب نظیر اقدامات پیشین خود در کشورهای شوروی سابق ساقط نماید. اما به دلیل آگاهی مردم ونزوئلا این نقشه با شکست مواجه شد. 
 
 🔸این کاهش قدرت آمریکا هم می‌تواند در بُعد بیداری و آگاهی ملت‌ها، نظیر مردم منطقه آمریکای لاتین دیده شود و هم در بُعد عدم موفقیت در اجرای نقشه‌های خود در کشورهای مختلف. خاصه اینکه کشور هدف، حیات خلوت آمریکا در آمریکای لاتین باشد.
 
 
 
کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿
 
T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه