دومین افشاگر علیه رئیس‌جمهور آمریکا گزارش خواهد داد

پس از افشای درخواست رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور اوکراین علیه رقیب انتخاباتی، که توسط مقامی از جامعه اطلاعاتی آمریکا صورت گرفت دومین افشاگر نیز علیه دونالد ترامپ گزارش خواهد داد.

 

❇️ پس از افشای درخواست رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور اوکراین علیه رقیب انتخاباتی، که توسط مقامی از جامعه اطلاعاتی آمریکا صورت گرفت دومین افشاگر نیز علیه دونالد ترامپ گزارش خواهد داد.

❇️ به گزارش رسانه‌ها این مقام، اطلاعاتی دست‌اول از اقدامات رئیس‌جمهور در اختیار دارد و با بازرس کل جامعه اطلاعاتی آمریکا نیز مصاحبه کرده است.

❇️ ورود افشاگر دوم به موضوع رسوایی اوکراین، ادعاهای ترامپ مبنی از غیردقیق بودن اطلاعات افشاگر اول را زیر سوال می‌برد.

منبع

(https://abcnews.go.com/Politics/2nd-whistleblower-forward-speaking-ig-attorney/story?id=66092396)

ارسال دیدگاه