برگزاری جلسه کابینه دولت لبنان جهت بررسی بحران سیاسی

کابینه دولت لبنان امروز جهت بررسی بحران سیاسی در این کشور تشکیل جلسه داده است. انتظار می‌رود بسته پیشنهادی اصلاحات اقتصادی در این جلسه به تصویب برسد. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که اعتراضات علیه مشکلات اقتصادی و فساد دولتی وارد پنجمین روز خود شده است.

 

❇️ کابینه دولت لبنان امروز جهت بررسی بحران سیاسی در این کشور تشکیل جلسه داده است. انتظار می‌رود بسته پیشنهادی اصلاحات اقتصادی در این جلسه به تصویب برسد. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که اعتراضات علیه مشکلات اقتصادی و فساد دولتی وارد پنجمین روز خود شده است.

❇️ همچنین معترضان برای روز دوشنبه فراخوان برگزاری اعتصاب عمومی در سطح ملی را داده‌اند.

منبع

(https://www.aljazeera.com/news/2019/10/lebanon-protests-latest-updates-191021080734203.html)

ارسال دیدگاه