کناره‌گیری حزب برگزیت از رقابت با حزب محافظه‌کار در انتخابات بریتانیا

حزب برگزیت به رهبری نایجل فاراژ از رقابت بر سر کرسی‌هایی که هم‌اکنون در اختیار حزب محافظه‌کار قرار دارد کناره‌گیری می‌کند و تنها برای کرسی‌هایی نامزد معرفی خواهد کرد که احزاب مخالف دولت در اختیار دارند.

 

❇️ حزب برگزیت به رهبری نایجل فاراژ از رقابت بر سر کرسی‌هایی که هم‌اکنون در اختیار حزب محافظه‌کار قرار دارد کناره‌گیری می‌کند و تنها برای کرسی‌هایی نامزد معرفی خواهد کرد که احزاب مخالف دولت در اختیار دارند.

❇️ هم‌اکنون حزب محافظه‌کار 317 نماینده در پارلمان دارد و اگر حزب برگزیت که طرفدار خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا است برای تمامی کرسی‌ها نامزد معرفی می‌کرد خطری جدی برای حزب محافظه‌کار در از دست دادن اکثریت پارلمان محسوب می‌شد.

 

پیوند خبر

(https://www.theguardian.com/politics/2019/nov/11/nigel-farage-urged-to-stand-aside-in-tory-target-seats-after-brexit-party-climbdown)

ارسال دیدگاه