راه‌اندازی کانال «انسان‌دوستانه» سوییس طی چند ماه آینده

به گزارش رویترز سوییس کانالی «انسان‌دوستانه» برای ایران جهت تأمین غذا و دارو طی چند ماه آینده راه‌اندازی خواهد کرد. بنا به گفته مقامات سوییس و آمریکا این کانال از تحریم‌های آمریکا معاف خواهد بود.

 

❇️ به گزارش رویترز سوییس کانالی «انسان‌دوستانه» برای ایران جهت تأمین غذا و دارو طی چند ماه آینده راه‌اندازی خواهد کرد. بنا به گفته مقامات سوییس و آمریکا این کانال از تحریم‌های آمریکا معاف خواهد بود.

❇️ وعده‌هایی همچون راه‌اندازی چنین کانالی از سوی برخی کشورهای اروپایی با هماهنگی آمریکا را می‌توان علاوه بر تلاش جهت جلب افکار عمومی ایران، مکمل سیاست فشار حداکثری آمریکا جهت تثبیت و اثرگذاری بیشتر تحریم‌های این کشور علیه ایران ارزیابی کرد.

منبع

(https://uk.reuters.com/article/uk-swiss-iran-usa-exclusive/exclusive-swiss-humanitarian-channel-to-iran-seen-within-months-swiss-u-s-officials-idUKKBN1YF23U)

ارسال دیدگاه