نشریه نیوزویک: اگر ایران افول کند داعش دوباره برخواهدخواست

نشریه آمریکایی نیوزویک در مقاله‌ای با اشاره به برخی اغتشاشات اخیر در ایران، به خطر خیزش دوباره داعش در صورت افول ایران می‌پردازد.

 

❇️ نشریه آمریکایی نیوزویک در مقاله‌ای با اشاره به برخی اغتشاشات اخیر در ایران، به خطر خیزش دوباره داعش در صورت افول ایران می‌پردازد.

❇️ این نشریه با اشاره به نقش ایران در شکست داعش طی سال‌های گذشته، افول ایران، کشوری با جمعیت قابل توجه را، فرصتی دوباره به داعش برای فعالیت می‌داند و ثبات ایران را جهت جلوگیری از این مسئله ضروری می‌داند.

منبع

(https://www.newsweek.com/if-iran-falls-isis-may-rise-1475818)

ارسال دیدگاه