کشته شدن نیروی ارتش آمریکا در افغانستان

بنا به اعلام ارتش آمریکا یک نیروی نظامی این کشور طی عملیاتی در افغانستان کشته شده است. جزئیاتی از کیفیت عملیات و هدف آن منتشر نشده است.

 

❇️ بنا به اعلام ارتش آمریکا یک نیروی نظامی این کشور طی عملیاتی در افغانستان کشته شده است. جزئیاتی از کیفیت عملیات و هدف آن منتشر نشده است.

❇️ طی سال 2019 دهها نظامی عضو ناتو که اغلب آمریکایی بوده‌اند در افغانستان کشته شده‌اند.

منبع

(https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan/u-s-service-member-killed-in-afghanistan-u-s-military-idUSKBN1YR0BC?il=0)

ارسال دیدگاه