تغییر قانون انتخاباتی عراق

مجلس عراق روز گذشته قانون جدید انتخاباتی این کشور را به تصویب رساند. این موضوع یکی از خواسته‌های اصلی معترضان طی ماه‌های اخیر بوده است.

 

❇️ مجلس عراق روز گذشته قانون جدید انتخاباتی این کشور را به تصویب رساند. این موضوع یکی از خواسته‌های اصلی معترضان طی ماه‌های اخیر بوده است.

❇️ طبق این قانون رأی‌دهندگان به جای انتخاب لیست‌های انتخاباتی احزاب، افراد را انتخاب خواهند کرد. همچنین از این پس هر نماینده مجلس یک حوزه انتخاباتی را نمایندگی خواهد کرد و این روند که گروه‌های انتخاباتی نمایندگی تمامی استان‌ها را عهده‌دار شوند پایان خواهد پذیرفت.

منبع

(https://www.middleeasteye.net/news/iraqi-parliament-passes-long-demanded-electoral-reform-law)

ارسال دیدگاه