وعده کره شمالی در رونمایی از سلاح استراتژیک جدید

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از چهار روز جلسات مشورتی با مقامات حزب کارگران کره شمالی طی اظهار نظری اعلام کرده است که دیگر دلیلی برای تداوم محدودیت خودخواسته در مورد آزمایش موشک‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای وجود ندارد.

 

❇️ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از چهار روز جلسات مشورتی با مقامات حزب کارگران کره شمالی طی اظهار نظری اعلام کرده است که دیگر دلیلی برای تداوم محدودیت خودخواسته در مورد آزمایش موشک‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای وجود ندارد.

❇️ وی همچنین از رونمایی سلاح استراتژیک جدید در آینده نزدیک خبر داد. کیم جونگ اون از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. کره شمالی تا پایان سال 2019 به آمریکا فرصت داده بود که در رویکرد خود نسبت این کشور تجدیدنظر کرده و راهی جهت برون‌رفت از بن‌بست ایجاد شده ارائه دهد.

منبع

(https://www.cnbc.com/2019/12/31/north-korean-leader-kim-jong-un-warns-of-shocking-action-new-strategic-weapon.html)

ارسال دیدگاه