تمام منطقه می‌تواند صحنه انتقام ایران باشد

ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در توئیتی نسبت به تبعات ترور سردار سلیمانی هشدار داده و می‌نویسد: «اشتباه نکنید: جنگ با ایران مانند جنگ خلیج فارس در سال 1990 یا جنگ عراق در سال 2003 نخواهد بود.

تمام منطقه می‌تواند صحنه انتقام ایران باشد

❇️ ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در توئیتی نسبت به تبعات ترور سردار سلیمانی هشدار داده و می‌نویسد: «اشتباه نکنید: جنگ با ایران مانند جنگ خلیج فارس در سال 1990 یا جنگ عراق در سال 2003 نخواهد بود. این، جنگ تمام منطقه با ابزارهای گسترده به همراه اهداف انسانی، اقتصادی و نظامی گسترده خواهد بود. منطقه به میدان نبرد تبدیل خواهد شد.»

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه