هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان شد

خبر درگذشت قابوس بن سعید سلطان عمان که حدود 50 سال بر عمان سلطنت کرد اعلام شده است. وی هنگام مرگ 79 سال سن داشت و طولانی‌ترین دوره پادشاهی را میان کشورهای عربی تجربه کرد.

هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان شد

❇️ خبر درگذشت قابوس بن سعید سلطان عمان که حدود 50 سال بر عمان سلطنت کرد اعلام شده است. وی هنگام مرگ 79 سال سن داشت و طولانی‌ترین دوره پادشاهی را میان کشورهای عربی تجربه کرد. سلطان قابوس در سال 1970 پس از کودتایی موفق علیه پدرش به قدرت رسیده بود.

❇️ وی فرزندی نداشت و جانشینی هم برای خود تعیین نکرده بود و شورای خانواده سلطنتی هیثم بن طارق آل سعید پسرعموی قابوس را به عنوان سلطان جدید عمان تعیین کرده است. هیثم بن طارق وزیر میراث فرهنگی عمان بوده است. او همچنین سوابقی در وزارت خارجه عمان نیز داشته و سالها به عنوان نماینده ویژه سلطان قابوس فعالیت می‌کرده است. بنابراین انتظار می‌رود در حوزه سیاست خارجی مشی قابوس را ادامه داده و عمان را به دور از بحران‌های منطقه‌ای به عنوان یک میانجی‌گر مطرح کند.

منبع

(https://www.aljazeera.com/news/2020/01/haitham-bin-tariq-named-successor-oman-sultan-qaboos-200111060309444.html)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه