مقررات تجاری جدید در بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا

ساجد جاوید وزیر دارایی بریتانیا در اظهار نظری اعلام کرده است که این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا تحت ترتیبات تجاری اتحادیه اروپا نخواهد بود و از قوانین این اتحادیه تبعیت نخواهد کرد. وی افزوده تولیدکنندگان بریتانیایی باید خود را با مقررات جدید تطبیق دهند.

مقررات تجاری جدید در بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا

❇️ ساجد جاوید وزیر دارایی بریتانیا در اظهار نظری اعلام کرده است که این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا تحت ترتیبات تجاری اتحادیه اروپا نخواهد بود و از قوانین این اتحادیه تبعیت نخواهد کرد. وی افزوده تولیدکنندگان بریتانیایی باید خود را با مقررات جدید تطبیق دهند.

❇️ جاوید گفته است این شرایط برای برخی بخش‌های تجاری سودآور بوده و برای برخی دیگر این گونه نخواهد بود. وی از صنعت خودرو ژاپن به عنوان نمونه‌ای از بخش تولیدی که بدون تبعیت از قوانین اروپا به موفقیت رسیده است نام برد.

❇️ بریتانیا در تاریخ 31 ژانویه(11 بهمن) از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد اما همچنان به مدت 11 ماه تا پایان سال 2020 تحت قوانین اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند و این قوانین را در بودجه خود اعمال خواهد کرد.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه