شکاف در آمریکا بر سر تأیید و یا رد برکناری رئیس جمهور

جدیدترین نظرسنجی CNN نشان دهنده قطبی شدن جامعه آمریکا بر سر برکناری و یا ابقای دونالد ترامپ توسط مجلس سنای این کشور است. هر چند موافقان برکناری ترامپ اندکی بیش از مخالفان هستند.

شکاف در آمریکا بر سر تأیید و یا رد برکناری رئیس جمهور

❇️ جدیدترین نظرسنجی CNN نشان دهنده قطبی شدن جامعه آمریکا بر سر برکناری و یا ابقای دونالد ترامپ توسط مجلس سنای این کشور است. هر چند موافقان برکناری ترامپ اندکی بیش از مخالفان هستند.

❇️ بر این اساس 51 درصد آمریکایی ها از برکناری وی توسط سنا حمایت کرده و 45 درصد مخالف این امر هستند. همچنین 69 درصد معتقدند که باید در دادگاه استیضاح ترامپ از افراد مختلف به عنوان شاهد دعوت شده و موارد اتهامی با دقت بررسی شود.

منبع

(https://edition.cnn.com/2020/01/20/politics/cnn-poll-trump-impeachment/index.html)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه