سنای آمریکا رأی به تبرئه رئیس‌جمهور این کشور داد

مجلس سنای آمریکا روز گذشته پس از حدود دو هفته بحث پیرامون اتهامات استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا رأی به تبرئه وی داد. پیش از این نیز با وجود اکثریت جمهوری‌خواه در این مجلس چنین نتیجه‌ای قابل‌پیش‌بینی بود. هم‌اکنون 53 کرسی سنا به جمهوری‌خواهان تعلق دارد.

سنای آمریکا رأی به تبرئه رئیس‌جمهور این کشور داد

❇️ مجلس سنای آمریکا روز گذشته پس از حدود دو هفته بحث پیرامون اتهامات استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا رأی به تبرئه وی داد. پیش از این نیز با وجود اکثریت جمهوری‌خواه در این مجلس چنین نتیجه‌ای قابل‌پیش‌بینی بود. هم‌اکنون 53 کرسی سنا به جمهوری‌خواهان تعلق دارد.

❇️ در رأی‌گیری اول پیرامون اتهام «سوءاستفاده از قدرت» سناتورها با اکثریت 52 رأی در مقابل 48 رأی این اتهام را رد کردند. تنها میت رامنی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه رأی به محکومیت وی داد.

❇️ در رأی‌گیری دوم درباره اتهام «مانع‌تراشی در مقابل عدالت» تمام جمهوری‌خواهان رأی به تبرئه ترامپ دادند. 53 رأی در مقابل 47 رأی نتیجه این رأی‌گیری بود.

❇️ بنابراین به نظر نمی‌رسد دادگاه استیضاح ترامپ تأثیری بر جایگاه وی در صحنه سیاسی آمریکا داشته باشد. وی همچنان از جایگاه مستحکم در حزب جمهوری‌خواه برخوردار است، در مقابل مخالفان سرسخت خود را نیز حفظ کرده است.

منبع

(https://www.foxnews.com/politics/senate-acquits-president-trump-impeachment-vote)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه