هشدار صندوق بین‌المللی پول به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

صندوق بین‌المللی پول در پژوهشی به کشورهای نفت‌خیز شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد که خطر به صفر رسیدن ثروت حاصل از فروش نفت این کشورها طی 14 سال آتی وجود دارد.

هشدار صندوق بین‌المللی پول به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

❇️ صندوق بین‌المللی پول در پژوهشی به کشورهای نفت‌خیز شورای همکاری خلیج فارس هشدار داد که خطر به صفر رسیدن ثروت حاصل از فروش نفت این کشورها طی 14 سال آتی وجود دارد. این صندوق کشورهای مذکور را به انجام اصلاحات اقتصادی بیشتر فرامی‌خواند و اشاره می‌کند که در غیر این صورت به قرض‌کننده محض تبدیل خواهند شد.

❇️ در این پژوهش به کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات اشاره شده است. به این کشورها پیشنهاد شده است که هزینه‌های دولتی را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهند.

❇️ در این گزارش به کاهش تقاضای جهانی سوخت‌های هیدروکربنی و کاهش قیمت انرژی به عنوان دلایل کاهش ثروت کشورهای مذکور اشاره شده است.

منبع

(https://sputniknews.com/business/202002081078260184-gulf-states-face-risk-of-losing-their-oil-wealth-by-2034-imf-warns/)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه