اندیشکده‌ای آمریکایی به نام «موسسه یهودی امنیت ملی» که در واشنگتن مستقر است و مواضع به شدت ضدایرانی در جهت تغییر رژیم داشته است کنفرانسی را برای روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار خواهد کرد که به بحث در مورد نحوه فروپاشی حکومت در ایران می‌پردازد.

♦️ کنفرانس اندیشکده آمریکایی برای فروپاشی حکومت در ایران

❇️ اندیشکده‌ای آمریکایی به نام «موسسه یهودی امنیت ملی» که در واشنگتن مستقر است و مواضع به شدت ضدایرانی در جهت تغییر رژیم داشته است کنفرانسی را برای روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار خواهد کرد که به بحث در مورد نحوه فروپاشی حکومت در ایران می‌پردازد. در فراخوان این کنفرانس آمده است که موضوع جلسه، بحث در مورد مقاله مایکل ماکوفسکی رئیس این اندیشکده در نشریه نشنال اینترست خواهد بود که در آن مقاله پیشنهاداتی در مورد استراتژی جامع آمریکا در جهت تسریع تغییر حکومت در ایران مطرح شده بود.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه