قانون سزار؛ اهداف و پیامدها

اندیشکده راهبردی تبیین- در ماه های اخیر بحران سوریه عملا به بن بست رسیده بود. از یک‌سو غرب قادر به شکست جبهه سوریه – متحدان نبود و از سوی دیگر به دلایل متعدد، دولت بشار اسد به‌رغم پیروزی های نظامی، قادر به تسلط بر تمامی مناطق سوریه و تشکیل حکومتی یکپارچه و شروع بازسازی نبود. … ادامه خواندن قانون سزار؛ اهداف و پیامدها