فارین‌پالیسی: خطای تحلیل جنگ سرد آمریکا با چین

استفان‌والت اندیشمند مشهور روابط بین‌الملل طی یادداشتی در فارین‌پالیسی به خطای رایج هر دو جناح سیاسی آمریکا در ارزیابی ریشه‌های تنش با چین اشاره کرده است.

♦️ فارین‌پالیسی: خطای تحلیل جنگ سرد آمریکا با چین

 

📝#گزارش_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

🔹 استفان‌والت اندیشمند مشهور روابط بین‌الملل طی یادداشتی در فارین‌پالیسی به خطای رایج هر دو جناح سیاسی آمریکا در ارزیابی ریشه‌های تنش با چین اشاره کرده است. نویسنده خطای اصلی را در نوع تحلیل مسأله و توجه بیش از حد به ساخت سیاسی چین می‌داند. این گونه تحلیل‌ها تأکید دارند چین به دلیل سیستم اقتدارگرای متمرکز، درصدد رقابت با آمریکا به عنوان سمبل لیبرال‌دموکراسی برآمده است.

🔹 والت بیان می‌کند که این خطای تحلیلی از این مسأله غفلت می‌کند که دولت‌ها فارغ از نگرش‌ها و ارزش‌های سیاسی و اقتصادی درصدد افزایش قدرت، امنیت و رفاه داخلی خواهند بود. وی هم‌چنین معتقد است بخش مهمی از رقابت آمریکا و چین متأثر از تنش‌های ژئوپلتیک در شرق آسیا است که لزوماً به نوع احزاب و مقام‌های تصمیم‌گیر ارتباط نمی‌یابد.

🔹 مقاله متذکر می‌شود که خطای ارجاع مسأله به ساخت داخلی موجب می‌شود راهکار نیز به ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری داخلی چین در حوزه دموکراسی و حقوق بشر معطوف شود. در این راستا دموکرات‌ها بر لزوم گفت‌وگو ولی جمهوری‌خواهان بر ابزار تحریم تأکید دارند. در حالی که وقوع تغییر پایدار و عمیق در سیاست داخلی چین بسیار بعید و دشوار است و لزوماً به بهبود روابط با آمریکا منجر نمی‌شود.

🔹 نویسنده در این یادداشت بر لزوم تلاش آمریکا برای انزوای چین و تحدید این کشور به قاره آسیا و جلوگیری از ورود به مناطق نزدیک به آمریکا تأکید دارد ولی اذعان می‌کند که این یک بازی «با حاصل جمع صفر» است و هر دو طرف باید امتیازاتی را از دست بدهند.

🔸 خطای مورد اشاره والت درباره ارجاع ریشه مشکل آمریکا با رقبایش به مسائل داخلی، محدود به چین نیست. بسیاری سیاست‌گذاران آمریکا دلیل رقابت با روسیه و کره شمالی را نیز به سیاست داخلی این کشورها مرتبط می‌دانند. آنها از مؤلفه‌های امنیت ملی این کشورها در عرصه بین‌المللی که هر حکومتی فارغ از نوع گرایش داخلی موظف به مراعات و حفظ آن‌هاست، غفلت می‌ورزند.

(https://foreignpolicy.com/2020/06/30/china-united-states-new-cold-war-foreign-policy/)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه