نظرسنجی شورای روابط خارجی اروپایی درباره کنترل مرزهای اروپا

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در ماه آوریل 2020 نظرسنجی‌ای را انجام داد که از مردم 9 کشور اتحادیه اروپا دو پرسش درباره کنترل مرزها در قبال شیوع کرونا مطرح کرده است

♦️ نظرسنجی شورای روابط خارجی اروپایی درباره کنترل مرزهای اروپا

 

📝#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده شورای روابط خارجی اروپایی در ماه آوریل ۲۰۲۰ نظرسنجی‌ای را انجام داد که از مردم ۹ کشور اتحادیه اروپا دو پرسش درباره کنترل مرزها در قبال شیوع کرونا مطرح کرده است: یکی مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا و دیگری مرزهای درون اتحادیه و میان کشورهای عضو. جامعه آماری آن در فرانسه و آلمان ۲۰۰۰ نفر و در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، لهستان، بلغارستان، سوئد و دانمارک ۱۰۰۰ نفر بوده است.

🔹 درخصوص مرزهای بیرونی، بلغارستان با ۶۱ درصد بالاترین و ایتالیا با ۳۳ درصد پایین‌ترین میزان تمایل به کنترل مرزها را داشتند. درباره مرزهای درونی نیز پرتغال با ۴۸ درصد بالاترین و بار دیگر ایتالیا با ۲۶ درصد کمترین بوده‌اند. این اندیشکده در مقاله‌ای چهار نکته درباره نتایج این نظرسنجی مطرح می‌کند:

۱- حامیان احزاب پوپولیست راست‌گرا در آلمان، سوئد و دانمارک بیش از دیگر اقشار این کشورها از کنترل مرزها حمایت کرده‌اند.

۲- در عین حال گرایش به حمایت از قانون‌گرایی، حقوق بشر و دموکراسی هم‌چنان در اکثر نظردهندگان در عموم کشورها بالا بوده و نمی‌توان گرایش به کنترل مرزها را نوعی گرایش قوی‌تر از قبل به ناسیونالیسم دانست.

۳- تداوم کنترل مرزها برای مقابله با کرونا ممکن است این مؤلفه را به مرور از شاخصه‌های ملی‌گرایی دور کند و به عنوان یک ابزار مدیریت و مهار بحران‌ها، نمود یابد.

۴- بلغارستان با ۳۸ درصد بیشترین میزان حمایت از خروج از اتحادیه اروپا را داشته و پس از آن آلمان با ۲۰ درصد و اسپانیا با ۱۸ درصد قرار دارند.

🔸 با توجه به نتایج نظرسنجی، به طور کلی تمایل به کنترل مرزهای بیرونی اتحادیه در همه نمونه‌های آماری بیش از تمایل به کنترل مرزهای میان کشورها بوده است. نکته‌ای که نشان‌گر غلبه هویت جمعی و واحد اتحادیه‌ای بر هویت ملی در جوامع این ۹ کشور دارد. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تداوم بحران کرونا به تقویت موقعیت سیاسی احزاب راست‌گرای ضد اتحادیه بیانجامد، فعلاً در کوتاه‌مدت منتفی است. گرچه آنان در برخی کشورها هنوز اقلیت قابل توجهی هستند که پیروزی شکننده راست‌گرایان در انتخابات می ۲۰۲۰ لهستان نمونه‌ای از آن است.

منبع

(https://www.ecfr.eu/article/commentary_why_voters_support_both_stricter_borders_and_respect_for_human_r)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه