امیر جدید کویت سوگند یاد کرد

ساعاتی پس از درگذشت شیخ صباح احمد الصباح در بیمارستانی در ایالت مینه‌سوتا آمریکا، شیخ نواف احمد الصباح به امیری کویت برگزیده شد.

♦️ امیر جدید کویت سوگند یاد کرد
 
 
🔹 ساعاتی پس از درگذشت شیخ صباح احمد الصباح در بیمارستانی در ایالت مینه‌سوتا آمریکا، شیخ نواف احمد الصباح به امیری کویت برگزیده شد.
 
🔹 شیخ نواف ۸۳ ساله تاکنون ولیعهد کویت بوده و سابقه تصدی وزارت دفاع و وزارت کشور را در کارنامه دارد.
 
 (https://www.aljazeera.com/news/2020/9/30/sheikh-nawaf-al-ahmad-al-sabah-becomes-kuwaits-new-ruling-emir)
 
☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿
 
▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه