کارشناسی آمریکایی: برنامه هسته‌ای ایران دیگر به اشخاص متکی نیست

مارک فیتزپاتریک کارشناس اسبق وزارت خارجه آمریکا در توئیتی پس از شهادت دکتر محسن فخری زاده نوشته است: «مهم است، اما برنامه هسته‌ای ایران خیلی وقت است از نقطه‌ای که به افراد متکی باشد عبور کرده است.»

کارشناسی آمریکایی: برنامه هسته‌ای ایران دیگر به اشخاص متکی نیست

🔹 مارک فیتزپاتریک کارشناس اسبق وزارت خارجه آمریکا در توئیتی پس از شهادت دکتر محسن فخری زاده نوشته است: «مهم است، اما برنامه هسته‌ای ایران خیلی وقت است از نقطه‌ای که به افراد متکی باشد عبور کرده است.»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه