راهبرد اروپا در قبال برجام پس از استقرار بایدن

دپارتمان روابط خارجی پارلمان اروپا در ماه اکتبر در گزارشی بیان داشت که برجام از دستاوردهای سیاست خارجی چندجانبه اتحادیه اروپا در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بوده و باید حفظ شود.

♦️ راهبرد اروپا در قبال برجام پس از استقرار بایدن

#تحلیل_کوتاه

🔹 دپارتمان روابط خارجی پارلمان اروپا در ماه اکتبر در گزارشی بیان داشت که برجام از دستاوردهای سیاست خارجی چندجانبه اتحادیه اروپا در زمینه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بوده و باید حفظ شود.

🔸 اتحادیه اروپا و به‌ویژه سه دولت بریتانیا، فرانسه و آلمان ضمن انتقاد از خروج آمریکا از برجام، خواهان حفظ این توافق بودند. آن‌ها ضمن تلاش برای پایبندی کامل ایران، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز مخالف بودند.

🔸 با پیروزی بایدن به نظر می‌رسد رویکرد این دولت‌ها به رویکرد دولت جدید آمریکا مبنی بر تفکیک پرونده‌های مرتبط با ایران نزدیک شود، به گونه‌ای که پس از حل پرونده هسته‌ای، محدودیت‌های دلخواه را به برنامه موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی مسائل «حقوق بشری» تعمیم دهند.

🔸 دولت‌های اروپایی هرگز با مواضع اساسی آمریکا در راستای تحدید برنامه‌های موشکی و منطقه‌ای ایران مخالف نبوده‌اند. چنان‌چه فرانسه در دوره ترامپ نیز خواستار ضمیمه توافقی درباره برنامه موشکی ایران به برجام بود. با این حال، دلیل مخالفت اروپا با ترامپ، عدم کارآیی سیاست «فشار حداکثری» بود.

🔸 اکنون به نظر می‌رسد استراتژی اروپا هم‌راستا با دولت بایدن، از رویکرد حداقلی مبنی بر حفظ برجام به رویکرد حداکثری در راستای وادارسازی ایران به مذاکره در رابطه با دیگر موضوعات تغییر خواهد کرد. اروپایی‌ها به‌خصوص با توجه به روابط مساعدتر با پکن، می‌توانند در راستای جلب موافقت چین با تعمیم برجام به دیگر موضوعات نیز تلاش کنند.

🔸 احتمالاً اتحادیه اروپا سعی خواهد کرد نقشی میانجی‌گرانه میان ایران و آمریکا ایفا کند و حتی در نقش «پلیس خوب»، دستگاه سیاست خارجی ایران را نسبت به پذیرش مذاکره در رابطه با دیگر موضوعات، در قبال مشوق‌های قطره‌چکانی و تدریجی اقناع نماید.

🔸 با این وصف، لازم است اولاً ایران اعلام کند که تا پیش از بازگشت کامل همه طرف‌ها به برجام، به فرایند اجرای کامل این توافق بازنخواهد گشت. ثانیاً ایران تا حد امکان باید از پیشبرد سناریوی مطلوب اروپا و آمریکا نسبت به مذاکرات، جلوگیری به عمل آورده و صحنه بازی را متناسب با مطلوبیت‌های خود تعیین کند.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه