هایکو ماس: ایران نباید فرصت ایجاد روابط حسنه با آمریکا را از دست بدهد

هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان پس از جلسه مجازی وزرای خارجه 1+4 در اظهاراتی از ایران خواست فرصت بازگشت آمریکا به برجام تحت ریاست‌جمهوری بایدن را از دست ندهد و از برداشتن گام‌های تاکتیکی که شرایط را سخت کند اجتناب کند.

هایکو ماس: ایران نباید فرصت ایجاد روابط حسنه با آمریکا را از دست بدهد

 

🔹 هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان پس از جلسه مجازی وزرای خارجه ۱+۴ در اظهاراتی از ایران خواست فرصت بازگشت آمریکا به برجام تحت ریاست‌جمهوری بایدن را از دست ندهد و از برداشتن گام‌های تاکتیکی که شرایط را سخت کند اجتناب کند.

🔹 ماس گفته است: «جهت ممکن‌کردن ایجاد روابط حسنه با آمریکا تحت ریاست‌جمهوری بایدن، نباید اقدامات تاکتیکی بیشتر که شبیه آن را در چند وقت اخیر دیده‌ایم انجام شود. این شانس، این آخرین پنجره فرصت، نباید از دست برود.»

منبع

(https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-int-idUSKBN28V148)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه