شاخص سیاست خارجی دولت بایدن از نگاه جیک سالیوان

جیک سالیوان، گزینه مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن، زندگی طبقه متوسط آمریکایی را شاخص تصمیم‌گیری در سیاست خارجی در دولت بایدن دانست.

♦️ شاخص سیاست خارجی دولت بایدن از نگاه جیک سالیوان

🔹 جیک سالیوان، گزینه مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن، زندگی طبقه متوسط آمریکایی را شاخص تصمیم‌گیری در سیاست خارجی در دولت بایدن دانست. سالیوان در توئیتی نوشته است:

🔹 «تحت ریاست‌جمهوری بایدن، ما سیاست خارجی خود را با یک شاخص ساده خواهیم سنجید: آیا آن (سیاست خارجی) زندگی مردم شاغل را بهتر، امن‌تر و آسان‌تر خواهد کرد؟ آمریکا بار دیگر با جهان تعامل خواهد کرد، همراه با سیاست خارجی در خدمت طبقه متوسط.»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه