اندیشکده آمریکایی: ایران ۱۰ تا ۱۳ ماه تا انباشت اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای ساخت بمب فاصله دارد

آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا میزان 20 درصد در تأسیسات فوردو با واکنش اندیشکده‌ها و صاحب‌نظران غربی مواجه شده است.

♦️ اندیشکده آمریکایی: ایران ۱۰ تا ۱۳ ماه تا انباشت اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای ساخت بمب فاصله دارد

🔹 آغاز غنی‌سازی اورانیوم تا میزان ۲۰ درصد در تأسیسات فوردو با واکنش اندیشکده‌ها و صاحب‌نظران غربی مواجه شده است. موسسه علم و امنیت بین‌الملل، مستقر در واشنگتن در توئیتی با توجه به تجارب گذشته، به ارزیابی خود از میزان غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران پرداخته است: «اگر شش آبشار (سانتریفیوژهای) IR-1 در فردو، به غنی‌سازی اورانیوم ۳/۵-۴/۵ درصدی تا میزان ۲۰ درصد می‌پرداختند، این سایت (هسته‌ای) می‌توانست ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در ماه تولید کند. با ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در ماه، ایران ۱۰ الی ۱۳ ماه تا اورانیوم ۲۰ درصد غنی‌شدۀ کافی برای یک بمب (هسته‌ای) فاصله خواهد داشت.»

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه