تاکید باسیل بر لزوم اصلاحات بدون دخالت خارجی

به گزارش «المیادین»، رئیس جریان‌ ملی‌ آزاد با اشاره به فشارها بر لبنان در جهت تسلیم شدن در برابر پروژه عادی‌سازی بر لزوم تشکیل یک دولت متخصص با توجه به شرایط استثنایی و همچنین انجام اصلاحات بدون تسلیم‌شدن در مقابل دستورات خارجی تاکید کرد.

♦️ تاکید باسیل بر لزوم اصلاحات بدون دخالت خارجی

 

🔹 به گزارش «المیادین»، رئیس جریان‌ ملی‌ آزاد با اشاره به فشارها بر لبنان در جهت تسلیم شدن در برابر پروژه عادی‌سازی بر لزوم تشکیل یک دولت متخصص با توجه به شرایط استثنایی و همچنین انجام اصلاحات بدون تسلیم‌شدن در مقابل دستورات خارجی تاکید کرد.

🔹 باسیل هدف رژیم‌صهیونیستی را ایجاد دولت‌هایی فرقه‌ای در اطراف خود و ترک منطقه توسط مسیحیان عنوان کرد و گفت: «آنچه به ما ارائه شده است تسلیم است و نه صلح! دستورالعمل جنگ داخلی و همچنین فروپاشی کشورهای منطقه و در رأس آن‌ها لبنان است».

🔹 باسیل ضمن بیان این موضوع که هیچ استاندارد، معیار و قاعده‌ای در طرح ارائه شده جهت تشکیل دولت وجود ندارد، گفت که هر‌بار نخست‌وزیر مکلف را در دیدار با رئیس‌جمهور می‌بیند، لیست متفاوتی از توزیع سهم‌ها همراه خود دارد. او همچنین گفت اعتماد ندارد که سعد‌الحریری به تنهایی بتواند اصلاحات مورد نیاز در کشور را انجام دهد.

منبع

(https://www.almayadeen.net/news/politics/1448029/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84–%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه