درخواست قطر از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای آغاز دیپلماسی با ایران

وزیر خارجه قطر از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواست که اکنون و پس از پایان محاصره سه سال محاصره کشورش، با ایران وارد گفت‌وگو شوند.

♦️ درخواست قطر از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای آغاز دیپلماسی با ایران

 

🔹 وزیر خارجه قطر از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواست که اکنون و پس از پایان محاصره سه سال محاصره کشورش، با ایران وارد گفت‌وگو شوند.

🔹 وزیر خارجه قطر روز دوشنبه در مصاحبه با بلومبرگ گفت که دولت او «امیدوار است که این اتفاق بیفتد». شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی اضافه کرد: «این همچنین تمایلی است که سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس [برای گفت‌وگو با ایران] بر سر آن اشتراک دارند».

🔹 وزیر خارجه قطر در اظهارنظری دیگر در مورد مذاکرات احتمالی آتی آمریکا و ایران گفت که قطر در صورت درخواست از سوی هر طرفی از این کار پشتیبانی می‌کند.

منبع

(https://www.aljazeera.com/news/2021/1/19/qatar-urges-gulf-countries-to-revive-diplomacy-with-iran)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه