اعتراضات در تونس و مطالبه آزادی بازداشت‌شدگان

تظاهرات اخیر در تونس که در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی انجام می‌شود، همچنان ادامه دارد. این ناآرامی‌ها که با دهمین سالگرد انقلاب این کشور همزمان شده مدیریت ضعیف دولت در بحران کرونا را نیز به چالش کشیده است.

♦️ اعتراضات در تونس و مطالبه آزادی بازداشت‌شدگان

🔹 تظاهرات اخیر در تونس که در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی انجام می‌شود، همچنان ادامه دارد. این ناآرامی‌ها که با دهمین سالگرد انقلاب این کشور همزمان شده مدیریت ضعیف دولت در بحران کرونا را نیز به چالش کشیده است.

🔹 بر طبق گزارش‌ها بیشتر ناآرامی‌ها در محله‌های فقیر‌نشین پایتخت صورت گرفته و در پی آن در موارد بسیاری، معترضان که بیشتر آنها جوان هستند، اقدام به غارت مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی نموده‌اند. در بین شعارهای تظاهرکنندگان، عباراتی از انقلاب ۲۰۱۱ مانند «آزادی، کار، عزت ملی» نیز سر داده شده است.

🔹 این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد تونس یک سقوط آزاد واقعی را تجربه می‌کند، بیکاری جوانان در حال افزایش است و خشم مردم علیه طبقه سیاسی حاکم که قادر به مدیریت اوضاع نیستند، رو به فزونی است. بر طبق اعلام وزارت کشور تونس تاکنون ۶۰۰ نفر از معترضین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند و در همین راستا تظاهرکنندگان در شعارهای خود بر آزادی آنان تاکید دارند.

منبع

(https://www.aljazeera.com/news/2021/1/20/tunisians-protest-against-mass-arrests-as-riots-continue)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه