واکنش سناتور آمریکایی به مخالفت‌ها با انتصاب رابرت مالی

گمانه‌زنی‌ها پیرامون انتصاب رابرت مالی به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران با واکنش‌ها و مخالفت‌های بسیاری از سوی طرفداران رویکرد فشار حداکثری و جمهوری‌خواهان مواجه شده است.

♦️ واکنش سناتور آمریکایی به مخالفت‌ها با انتصاب رابرت مالی

🔹 گمانه‌زنی‌ها پیرامون انتصاب رابرت مالی به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران با واکنش‌ها و مخالفت‌های بسیاری از سوی طرفداران رویکرد فشار حداکثری و جمهوری‌خواهان مواجه شده است. کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکایی در رشته توئیتی به این واکنش‌ها پاسخ داده است:

🔹 «کارزار فشار حداکثری ترامپ به یک شکست فاجعه‌بار بدل شد اما ایران‌هراسان پشیمان نیستند. اکنون آنها می‌خواهند انتصابات بایدن را تحمیل کنند و به آنهایی که طرفدار دیپلماسی هستند برچسب خطرناک بزنند. ایران‌هراسان بارها و بارها اشتباه کرده‌اند. به چه دلیل دوباره به آنها گوش دهیم؟» مورفی اضافه کرده است ترامپ ۴ سال، تئوری ایران‌هراسان را آزمایش کرد اما این تئوری کار نکرد و به ادعای مورفی، ایران‌هراسان به بایدن می‌گویند تو نمی‌توانی کسی را به کار بگیری که از دیپلماسی حمایت می‌کند.

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه