چین خطاب به غرب: ذهنیت تاریخ‌مصرف گذشتۀ جنگ سرد را کنار بگذارید

ژی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی داووس که به صورت مجازی برگزار شد از غرب خواست «تعصبات ایدئولوژیک» و «ذهنیت تاریخ‌مصرف گذشته جنگ سرد» را کنار بگذارد. مواضعی که هشداری به دولت جدید آمریکا در صورت پیش‌گرفتن رویکرد تقابل با چین ارزیابی می‌شود.

♦️ چین خطاب به غرب: ذهنیت تاریخ‌مصرف گذشتۀ جنگ سرد را کنار بگذارید

🔹 ژی جین پینگ رئیس‌جمهور چین، در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی داووس که به صورت مجازی برگزار شد از غرب خواست «تعصبات ایدئولوژیک» و «ذهنیت تاریخ‌مصرف گذشته جنگ سرد» را کنار بگذارد. مواضعی که هشداری به دولت جدید آمریکا در صورت پیش‌گرفتن رویکرد تقابل با چین ارزیابی می‌شود.

🔹 ژی جین پینگ ادامه داد «حیاتی است به جای اینکه به دنبال برتری‌جویی باشیم به قوانین بین‌المللی متعهد باقی بمانیم.»

🔹 گفتنی است هفته گذشته آنتونی بلینکن گزینه وزارت خارجه دولت بایدن در جلسه استماع سنا، از رویکرد دولت ترامپ در قبال چین حمایت کرده بود.

منبع

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-25/china-s-xi-uses-davos-speech-to-warn-against-new-cold-war?srnd=politics-vp)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه