آینده سیاسی روسیه از نگاه اندیشکده کارنگی

اندیشکده کارنگی در یادداشتی ضمن نظرخواهی از بعضی کارشناسان سیاسی روسی در سه دسته اقتدارگرایان، سنت‌گرایان چپ و راست و نهایتاً لیبرال‌ها و به روش گروه متمرکز، به ارزیابی آینده سیاسی روسیه پرداخته است.

♦️ آینده سیاسی روسیه از نگاه اندیشکده کارنگی

#گزارش_کوتاه

🔹 اندیشکده کارنگی در یادداشتی ضمن نظرخواهی از بعضی کارشناسان سیاسی روسی در سه دسته اقتدارگرایان، سنت‌گرایان چپ و راست و نهایتاً لیبرال‌ها و به روش گروه متمرکز، به ارزیابی آینده سیاسی روسیه پرداخته است. مشارکت‌کنندگان درباره عمده مشکلات اجتماعی و اقتصادی مانند آلودگی‌های زیست‌محیطی، تضعیف مشاغل خرد و هم‌چنین مقابله با کرونا اشتراک نظر داشتند ولی در راه‌حل‌ها متفاوت بودند.

🔹 اقتدارگرایان و سنت‌گرایان، حامی دخالت گسترده‌تر دولت برای مبارزه با فساد الیگارش‌ها و ملی‌سازی بنگاه‌های بزرگ و افزایش مالیات بودند، ولی لیبرال‌ها خواستار نظام بازار آزاد، خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ و در عین حال آزادی‌های اجتماعی بیشتر بودند.

🔹 در حوزه سیاست خارجی نیز اقتدارگرایان و سنت‌گرایان از رویکرد تهاجمی علیه غرب استقبال می‌کنند و معتقدند آمریکا و اروپا «باید از مسکو حساب ببرند»، ولی لیبرال‌ها می‌خواهند که روسیه ضمن روابط دوستانه با غرب در صحنه جهانی رقابتی صلح‌آمیز داشته باشد.

🔹 درباره شخص پوتین، تنها اقتدارگرایان، حامی وی هستند و میان او و بوروکراسی فاسد در روسیه تمایز قائل می‌شوند، ولی سنت‌گرایان و لیبرال‌ها وی را مسئول کلی امور می‌دانند. عمده نظردهندگان در هر سه گروه معتقدند پوتین جانشین خود را در فرآیندی نخبگانی تعیین خواهد کرد و وقوع سناریوهایی مانند انقلاب یا کودتا در بحران جاشینی، کم‌احتمال است.

🔸 به نظر می‌رسد نگرانی از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در صورت کاهش اقتدار کرملین، نیازمندی اکثریت جامعه به حمایت‌های دولتی در شرایط کرونا و هم‌چنین فقدان آلترناتیو مشخص و مطمئن‌تر، سبب شده که اکثریت نسبی جامعه روسیه حفظ جریان حاکم را بر تغییر آن ترجیح بدهد.

منبع

(https://carnegie.ru/2021/01/14/how-proponents-and-opponents-of-political-change-see-russia-s-future-pub-83607)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه