درخواست بودجه جهت آمادگی برای حمله احتمالی به ایران

جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی این هفته برای بحث در خصوص بودجه نظامی 2021 این رژیم تشکیل می‌شود.

♦️ درخواست بودجه جهت آمادگی برای حمله احتمالی به ایران

🔹 جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی این هفته برای بحث در خصوص بودجه نظامی ۲۰۲۱ این رژیم تشکیل می‌شود.

🔹 آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش این رژیم درخواست افزایش ۳ میلیارد شیکل در بودجه ارتش برای تامین مخارج حمله احتمالی به ایران برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای را داده است.

🔹 طبق گزارش «یدیعوت آحارونوت» کوخاوی طرح‌هایی برای حمله به ایران که امکان دارد شامل برخوردهایی با نیروهای نیابتی ایران در شمال و جنوب این رژیم نیز باشد، آماده کرده است.

منبع

(https://www.ynetnews.com/article/SkhRhppyd)

☘️ اندیشکده راهبردی تبیین🌿

▫️@Tabyincenter

ارسال دیدگاه